Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z dniem 30 czerwca 2016 roku, umowa nr 054/140050/03/010/16/2 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju

  • leczenie szpitalne, w zakresie urologia – hospitalizacja,

zawarta pomiędzy Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia a Powiatowym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim, została rozwiązana za porozumieniem stron.


Świadczeniodawcy realizujący umowy, w przedmiotowym zakresie, w sąsiednich powiatach to:

  • Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie – powiat bełchatowski,
  • Tomaszowskie Centrum Zdrowia – powiat tomaszowski,
  • Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. – powiat pabianicki,
  • Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi – powiat łódzki wschodni.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej