Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z dniem 30 listopada 2016 r. zostanie rozwiązana umowa o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej z Przychodnią Lekarską ANAMED w Łodzi, przy al. Włókniarzy 203.

Lista placówek realizujących umowy w przedmiotowym rodzaju świadczeń jest dostępna na stronie internetowej pod adresem: https://zip.nfz.gov.pl/GSL/GSL/POZ

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej