"Medycyna Grabieniec Sp. z o.o." rekrutuje uczestników w ramach projektu pt.: "Kompleksowe wsparcie medyczne zapewnieniem poprawy zdrowia osób niesamodzielnych".

Projekt zakłada objęcie pielęgniarską opieką długoterminową oraz kompleksowym usprawnianiem w ramach rehabilitacji świadczonej w warunkach domowych 48 osób niesamodzielnych oraz wsparciem psychologicznym i szkoleniowym 60 osób – opiekunów osób niesamodzielnych.

Projekt obejmuje:

  • Dla osób niesamodzielnych: konsultacje lekarza, ocenę stopnia niesamodzielności w skali Barthel, pielęgniarską opiekę długoterminową, rehabilitację domową.
  • Dla opiekunów osób niesamodzielnych: szkolenia medyczne z opieki nad osobami niesamodzielnymi, wsparcie psychologiczne.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Do projektu zakwalifikowane mogą zostać osoby:

  • niesamodzielne, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność, wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, uzyskując wg. Skali Barthel ocenę niższą niż 60 pkt,
  • opiekunowie i rodziny osób niesamodzielnych
  • osoby zamieszkałe na terenie powiatu m. Łódź.

Więcej informacji dostępnych na stronie  "Medycyny Grabieniec Sp. z o.o."

Źródło: rzecznik prasowy