Skip to main content

Dla pacjenta

Łódzki OW NFZ zakontraktował państwowe ratownictwo medyczne od 1 kwietnia 2019 r.

Łódzki OW NFZ 22 marca 2019 r. rozstrzygnął  konkurs na świadczenia ratownictwa medycznego w Łódzkiem. Od 1 kwietnia w Łódzkiem będzie jeden rejon operacyjny, obsługiwany przez jedną scentralizowaną  dyspozytornię medyczną i 105 zespołów ratownictwa medycznego tj. o 5 zespołów ratownictwa medycznego więcej, 3 z nich będą stacjonowały w małych miejscowościach. Umowa o udzielanie świadczeń zostanie zawarta z  Wojewódzką Stacją Ratownictwa Medycznego i będzie realizowana wspólnie z 11 placówkami medycznymi z Łódzkiego.

 

Łódzki OW NFZ rozstrzygnął konkurs na świadczenia ratownictwa medycznego w Łódzkiem.  Nowa umowa będzie obowiązywała od 1 kwietnia 2019 r do 31 grudnia 2020 r. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym o kontrakt z NFZ mogły ubiegać się tylko samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, podmioty z 51%-owym udziałem Skarbu Państwa lub  jednostek samorządowych.

 

O zawarcie umowy na świadczenia ratownictwa medycznego w Łódzkiem ubiegało się wspólnie 12 dysponentów zespołów ratownictwa medycznego.  Ofertę w konkursie ŁOW NFZ złożyła, w ich imieniu, Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi, która wcześniej musiała uzyskać do tego pełnomocnictwo wszystkich realizatorów. Wśród współrealizatorów są ponadto: Samodzielny Szpital Wojewódzki w Piotrkowie Trybunalskim, Szpital Wojewódzki w Sieradzu, ​Tomaszowskie Centrum Zdrowia, Szpital Powiatowy w Radomsku, Zduńskowolski Szpital Powiatowy, Szpital Powiatowy w Opocznie, Powiatowe Centrum Medyczne NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie, Poddębickie Centrum Zdrowia, Pabianickie Centrum Medyczne, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu, Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

  

Do końca marca 2019 r. województwo łódzkie podzielone było na 20 rejonów operacyjnych obsługiwanych przez 10 dysponentów. Zgodnie z nową ustawą rejony operacyjne zespołu ratownictwa medycznego są tożsame z rejonem operacyjnym dyspozytorni. W Łódzkiem od 2017r. jest 1 dyspozytornia medyczna, czyli miejsce w którym zarządza się zespołami ratownictwa i koordynuje akcje medyczne, w których jest wielu poszkodowanych. Od 1 kwietnia 2019 r. będzie obowiązywał nowy Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa łódzkiego przygotowany przez służby Wojewody Łódzkiego.  Zgodnie z planem w województwie łódzkim będzie 1 rejon operacyjny obsługiwany przez 105 zespołów ratownictwa medycznego, czyli o 5 więcej niż do tej pory. Nowe zespoły będą stacjonowały w: Grabicy, Żarnowie, Działoszynie oraz 2 czasowe zespoły w Łodzi Śródmieściu i Łodzi Bałuty. W Łódzkiem pacjenci będą pod opieką 77 Zespołów Ratownictwa Medycznego typu „P”; 23 ZRM typu „S”;  2 czasowych ZRM typu „P” 12-godzinne; 2 czasowych ZRM typu „P” 8-godzinne;  1 czasowego ZRM typu „P” 12-godzinny weekendowy od (piąt.- nied.).

 

Źródło: rzecznik prasowy