Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje o rozstrzygnięciu postępowania i zawarciu od dnia 1 sierpnia 2019 r. umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ambulatoryjna opieka specjalistyczna świadczenia w zakresie: położnictwa i ginekologii:


•    BETER-MED II Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Wolności 6B, 99-420 Łyszkowice