Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z dniem 30 września 2019 roku, na wniosek Powiatowym Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Tryb. ul. Roosevelta 3, umowa nr 054/140050/02/010/19 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie świadczeń położnictwa i ginekologii w miejscu udzielania świadczeń: Sulejów, ul. Targowa 28, zawarta pomiędzy Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia a Powiatowym Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Tryb. została rozwiązana.

Świadczeniodawcy realizujący umowę najbliżej ww. lokalizacji w zakresie świadczeń położnictwa i ginekologii to:

  • Instytut Zdrowia Medicall Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w Piotrkowie Tryb. ul. Wojska Polskiego 77
  • MEGAMED Sp. z o.o. w Piotrkowie Tryb. ul. Polna 13/13a
  • Specjalistyczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „K-MED.” w Piotrkowie Tryb. ul. Kobyłeckiego 1

Źródło: Delegatura ŁOW NFZ w Piotrkowie Trybunalskim