Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z dniem 31 października 2019 roku, na wniosek Bełchatowskiego Centrum Medycznego NZOZ sp. z o. o., umowa nr 054/240251/01/050/19 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczeń lekarza poz w miejscu udzielania świadczeń: Bełchatów, ul. Edwardów 3 A, zawarta pomiędzy Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia a Bełchatowskim Centrum Medycznym NZOZ sp. z o. o., została rozwiązana w części.

Świadczeniodawcy udzielający świadczeń w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej w Bełchatowie:

  • Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 123
  • Bełchatowskiego Centrum Medycznego NZOZ sp. z o. o, Bełchatów, ul. Lecha i Marii Kaczyńskich 12
  • Neuca Med. sp. z o. o., Bełchatów, ul. Grota Roweckiego 21
  • Neuca Med. sp. z o. o., Bełchatów, ul. 1 Maja 4
  • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej " MEDYK" Sp. z o.o., Bełchatów, ul. Turkusowa 7
  • „MEGAMED” sp. z o. o., Bełchatów, ul. Czapliniecka 93/95
  • NZOZ "ESKULAP, Bełchatów,ul. Edwardów 3A
  • PULS Spółka Jawna, Bełchatów, ul. Energetyków 12
  • PULS Spółka Jawna, Bełchatów, ul. Czapliniecka 28

Źródło: Delegatura ŁOW NFZ w Piotrkowie Trybunalskim