Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z dniem 29 lutego 2020 roku, na wniosek CENTRUM MEDYCZNE PSYCHE ul. Stefana Żeromskiego 51/10 w Łodzi, umowa nr 051/210637/04/010/20N o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i młodzieży zawartej pomiędzy Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia a CENTRUM MEDYCZNE PSYCHE ul. Stefana Żeromskiego 51/10 w Łodzi, została rozwiązana.

Świadczeniodawcy realizujący umowę na terenie województwa łódzkiego w zakresie świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i młodzieży to:

  • Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi, ul. Aleksandrowska 159
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251
  • Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu, Centrum Psychiatryczne w Warcie
  • Miejski Zespół Przychodni Rejonowych w Zgierzu ul. Łęczycka 24a
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Aleksandrów Łódzki ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1
  • Ośrodek Wczesnej Interwencji w Zgierzu ul. Długa 62
  • Przychodnia Specjalistyczna "NOWA" ul. Tatrzańska 109 w Łodzi
  • Centrum Medyczne MKK TRIMED ul. Zawiszy Czarnego 8/10 w Łodzi
  • Centrum Medyczne REMEDIUM ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 15 B w Łodzi

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej