Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że z dniem 31.05.2020 r. na wniosek świadczeniodawcy NZOZ ER-DENT w Rawie Mazowieckiej, ul. Niepodległości 8, umowa nr 053/240129/07/010/20N o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, w zakresie świadczenia ogólnostomatologiczne została rozwiązana.

Źródło: Delegatura ŁOW NFZ w Skierniewicach