Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, o rozwiązaniu umowy w zakresie stomatologii  z dniem 30 czerwca 2021 r., z Ośrodkiem Zdrowia Kalinowa w Kalinowej 107 A.

Lista placówek realizujących świadczenia w zakresie stomatologii wraz z pierwszym wolnym terminem można znaleźć w Informatorze o Terminach Leczenia..

Źródło: Delegatura ŁOW NFZ w Sieradzu