Skip to main content

Dla pacjenta

Nowe miejsca udzielania świadczeń – opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory

Narodowy Fundusz Zdrowia od dnia 1 września 2022 r. finansuje trzy nowe zakresy świadczeń opieki zdrowotnej:

 • opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi lub raka jajnika;
 • opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego lub raka błony śluzowej trzonu macicy;
 • opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na siatkówczaka lub chorobę von Hippel–Lindau (VHL).

 

Wyżej wymienione świadczenia zapewniają prewencję i umożliwiają wczesne wykrycie wybranych nowotworów dziedzicznych: raka piersi, raka jajnika, raka jelita grubego, raka błony śluzowej trzonu macicy, siatkówczaka, choroby von Hippel–Lindau (VHL).

Świadczenia te maja na celu umożliwienie identyfikacji osób z rodzin wysokiego ryzyka zachorowania na nowotwory dziedziczne oraz objęcie ich specjalistyczną opieką.

 

W województwie łódzkim, na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, realizowane są dwa z ww. świadczeń:

 • opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi lub raka jajnika;
 • opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego lub raka błony śluzowej trzonu macicy.

 

Lista placówek realizujących opiekę nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi lub raka jajnika:

 • Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi przy ul. ul. Rzgowskiej 281/289,
  kontakt  -42 271 20 00
  poradnia onkologii klinicznej
 • Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi przy ul. Pabianickiej 62,
  kontakt - 42 689 52 00
  poradnia genetyczna
 • Salve Medica w Łodzi przy ul. Szparagowej 10,
  kontakt - 42 254 64 00
  poradnia genetyczna

 

Lista placówek realizujących opiekę nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego lub raka błony śluzowej trzonu macicy:

 • Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi przy ul. Pabianickiej 62,
  kontakt - 42 689 52 00
  poradnia genetyczna
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251,
  kontakt - 42 272 53 53
  poradnia genetyki klinicznej
 • Salve Medica w Łodzi przy ul. Szparagowej 10,
  kontakt - 42 254 64 00
  poradnia genetyczna

 

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej