Informujemy, że od 1 stycznia 2023 r. SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej utworzył dodatkową poradnię POZ, poradnia mieści się w  Białej Rawskiej przy ul. Mickiewicza 25.

 

Źródło: Delegatura NFZ w Skierniewicach