Skip to main content

Dla pacjenta

Program pilotażowy „Profilaktyka 40 PLUS” – dostosowanie systemów

30.08.2023

Szanowni Państwo,

informujemy, że obecnie trwają prace mające na celu dostosowanie systemów informatycznych Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Centrum e-Zdrowia do wymogów określonych § 7b Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego Profilaktyka 40 PLUS, tj. pacjent ma prawo do skorzystania po raz drugi ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach programu pilotażowego, pod warunkiem, że od udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej w ramach tego programu po raz pierwszy upłynęło co najmniej 12 miesięcy.

 Źródło: WŚOZ