Skip to main content

Rozwiązanie umowy w zakresie świadczeń transportu sanitarnego w POZ z NZOZ Sul-med

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że z dniem 30 czerwca 2020 r., została rozwiązana umowa na realizację świadczeń w zakresie transportu sanitarnego w podstawowej opiece zdrowotnej z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej SUL-MED., Sulejów, ul. Piotrkowska 26/30.

Źródło: Delegatura ŁOW NFZ w Piotrkowie Trybunalskim