Skip to main content

Rozwiązanie umowy w zakresie POZ z Diagnoza w Łodzi

Narodowy Fundusz Zdrowia Łódzki Oddział Wojewódzki informuje, że z dniem 31 października 2020 r. została rozwiązana umowa na realizację świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna przez podmiot leczniczy DIAGNOZA sp. z o.o. przy ul. Pomorskiej 75 w Łodzi.

Kierując się koniecznością zapewnienia dostępu do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej na danym obszarze, do zabezpieczenia świadczeń pacjentom, którzy potwierdzili w deklaracji wyboru wybór świadczeniodawcy, którego umowa uległa rozwiązaniu, został wskazany podmiot leczniczy SALVE sp. z o. o. sp. k. realizujący świadczenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna przy ul. Pomorskiej 75 w Łodzi.

Jednocześnie, Narodowy Fundusz Zdrowia Łódzki Oddział Wojewódzki informuje, że pacjenci którzy potwierdzili w deklaracji wyboru wybór świadczeniodawcy DIAGNOZA sp. z o.o. mają możliwość bezpłatnej zmiany świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.
Wykaz pozostałych świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, do których można złożyć deklaracje wyboru znajduje się na stronie ŁOW NFZ.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej