Skip to main content

Rozwiązanie umowy z podmiotem „Przychodnia Stomatologiczna Lekarz Stomatolog Hanna Plichta – NZOZ w zakresie: świadczenia ogólnostomatologiczne w Łyszkowicach.

Informujemy, że z dniem 31 sierpnia 2023 r. została rozwiązana na wniosek Świadczeniodawcy umowa z „Przychodnia Stomatologiczna Lekarz Stomatolog Hanna Plichta - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w zakresie: świadczenia ogólnostomatologiczne, miejsce udzielania świadczeń: 99-420 Łyszkowice, ul. Wolności 6A

Wykaz pozostałych świadczeniodawców realizujących świadczenia w zakresie usług stomatologicznych znajduje się na stronie ŁOW NFZ.

Źródło: Delegatura w Skierniewicach