Skip to main content

Rozwiązanie umowy z podmiotem NZOZ "Zdrowie" w Krośniewicach w zakresie: lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna

Informujemy, że z dniem 30 września 2023 r. została rozwiązana na wniosek Świadczeniodawcy umowa z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej "Zdrowie" w Krośniewicach, ul. Kolejowa 23 w zakresie lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna.

Wykaz pozostałych świadczeniodawców realizujących świadczenia w zakresie lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna znajduje się na stronie ŁOW NFZ.

Źródło: Delegatura w Skierniewicach