Skip to main content

Rozwiązanie umowy z poradniami LEPSZY WZROK w Łodzi w zakresie leczenia zeza

Informujemy, że z dniem 31 października 2023 r., na wniosek świadczeniodawcy, rozwiązaliśmy umowę w zakresie leczenia zeza z poradniami Lepszy Wzrok w Łodzi przy ul. Piwnej 47 oraz przy ul. Pomorskiej 66/68.

Poradnie w dalszym ciągu realizować będą przyjmowały pacjentów w poradni okulistycznej.

Listę poradni leczenia zeza wraz z pierwszym wolnym terminem można znaleźć w Informatorze o Terminach Leczenia lub pod bezpłatnym numerem Telefonicznej Informacji Pacjenta: 800 190 590.

Źródło: WŚOZ