Skip to main content

Rozwiązanie umowy z ZOZ OPTIMAX FENIG w zakresie świadczeń okulistycznych

Informujemy, że z dniem 30 listopada 2023 r., na wniosek świadczeniodawcy została rozwiązana umowa z Zakładem Opieki Zdrowotnej „OPTIMAX FENIG” w Działoszynie, ul. Ogrodowa 9, w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie świadczeń okulistycznych.

 

Wykaz pozostałych świadczeniodawców realizujących świadczenia okulistyczne znajduje się na stronie ŁOW NFZ.

 

Źródło: Delegatura ŁOW NFZ w Sieradzu