Skip to main content

Rozwiązanie umowy w zakresie POZ z Indywidualna Praktyka Pielęgniarstwa Środowiskowego Ewa Czarnecka w Nowych Ostrowach

Informujemy, że z dniem 31 grudnia 2023 r., na wniosek świadczeniodawcy została rozwiązana umowa na realizację świadczeń w rodzaju POZ w zakresie, pielęgniarka poz, w miejscowości Wołodrza 7, 99-350 Ostrowy z Indywidualną Praktyką Pielęgniarstwa Środowiskowego Ewa Czarnecka.

Pacjenci, którzy potwierdzili w deklaracji wyboru wybór świadczeniodawcy Indywidualna Praktyka
Pielęgniarstwa Środowiskowego Ewa Czarnecka w Wołodrza 7, mają możliwość bezpłatnej zmiany świadczeniodawcy udzielającego świadczeń w zakresie: pielęgniarka poz.

Wykaz pozostałych świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, do których można złożyć deklaracje wyboru znajduje się na stronie ŁOW NFZ.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej