Skip to main content

Rozwiązanie umowy z poradnią DOKDOK w Łodzi


Informujemy, że z dniem 31 grudnia 2023 r., na wniosek świadczeniodawcy, rozwiązaliśmy umowę z  poradnią DOKDOK Sp. z o.o. przy ul. Proletariackiej 40 w Łodzi na realizację świadczeń w zakresie lekarza POZ i pielęgniarki POZ


Informujemy, że pacjenci, którzy potwierdzili w deklaracji wyboru wybór poradni DOKDOK Sp. z o.o. w Łodzi mogą bezpłatnie zmienić  poradnię  POZ.
Wykaz pozostałych poradni POZ, do których można złożyć deklaracje wyboru jest tutaj.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej