Skip to main content

Rozwiązanie umowy z podmiotem „PRAKTYKA LEKARZY "KOPERNIK" JACEK NAPIÓRKOWSKI w zakresie Lekarskiej Ambulatoryjnej Opieki Rehabilitacyjnej

Informujemy, że z dniem 31.12.2023 r. została rozwiązana na wniosek Świadczeniodawcy umowa z „Praktyka Lekarzy „Kopernik” Jacek Napiórkowski Spółka Jawna” w zakresie: Lekarska Ambulatoryjna Opieka Rehabilitacyjna w Skierniewicach ul. Mikołaja Kopernika 9a.

Wykaz pozostałych świadczeniodawców realizujących świadczenia w zakresie Lekarska Ambulatoryjna Opieka Rehabilitacyjna znajduje się na stronie ŁOW NFZ.

Źródło: Delegatura w Skierniewicach