Skip to main content

Rozwiązanie umowy z SP ZOZ w Aleksandrowie Łódzkim, w zakresie: świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży

Informujemy, że z dniem 31 grudnia 2023 r. została rozwiązana umowa z SP ZOZ w Aleksandrowie Łódzkim, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1, w zakresie: świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży.

Wykaz pozostałych świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju leczenie stomatologiczne znajduje się na stronie ŁOW NFZ.

Stan na dzień 19 stycznia 2024 r.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej