Skip to main content

Rozwiązanie umowy w zakresie POZ z NZOZ MEDI-ALM S.C. w Pajęcznie

Informujemy, że z dniem 29 lutego 2024 r. na wniosek świadczeniodawcy została rozwiązana umowa na realizację świadczeń w rodzaju POZ w zakresie lekarza poz, pielęgniarki poz oraz położnej poz przy ul. Wiśniowej 1 w Pajęcznie z podmiotem leczniczym: NZOZ "MEDI-ALM" S.C.

Świadczenia w rodzaju POZ dla pacjentów zadeklarowanych do NZOZ "MEDI-ALM" są udzielane przez podmiot leczniczy: Jadwiga Gajek NZOZ MEDI-ALM1 w Pajęcznie przy ul. Wiśniowej 1.

Jednocześnie ŁOW NFZ informuje, że pacjenci, którzy potwierdzili w deklaracji wyboru wybór świadczeniodawcy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDI-ALM" w Pajęcznie, mają możliwość bezpłatnej zmiany świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.
Wykaz pozostałych świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, do których można złożyć deklaracje wyboru, znajduje się na stronie ŁOW NFZ.

Źródło: Delegatura ŁOW NFZ w Sieradzu