Skip to main content

Dla pacjenta

Opieka stomatologiczna

Stomatologia zajmuje się leczeniem chorób zębów, przyzębia i jamy ustnej. Pacjent, który chce skorzystać z porady dentysty w tym zakresie, ma prawo wyboru dowolnej placówki lub lekarza stomatologa, udzielających świadczeń na podstawie umowy z NFZ na terenie całego kraju. Skierowanie do stomatologa nie jest wymagane.

Pacjentowi zgłaszającemu się z bólem, pomoc udzielana jest w dniu zgłoszenia.


 Pacjentom przysługują między innymi:

 • badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej jeden raz w roku kalendarzowym;
 • badanie lekarskie kontrolne trzy razy w roku kalendarzowym;
 • leczenie próchnicy zębów - opatrunek leczniczy w zębie stałym, odbudowa ubytku zęba materiałem do wypełnień wskazanym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia;
 • świadczenia z zakresu leczenia endodontycznego (kanałowego) zębów przednich górnych i dolnych ,,od trójki do trójki” (siecznych i kłów) - za leczenie zębów bocznych: przedtrzonowych i trzonowych pacjent płaci sam;
 • usunięcie złogów nazębnych w obrębie całego uzębienia (tzw. kamień) 1 raz w roku kalendarzowym;
 • leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej;
 • usunięcie zęba oraz niektóre zabiegi chirurgiczne;
 • zdjęcia rentgenowskie wewnątrzustne w razie potrzeby, 2 razy do roku, ale tylko w połączeniu z gwarantowanym świadczeniem stomatologicznym;
 • znieczulenie w razie potrzeby, tylko gdy jest powiązane ze świadczeniem, które należy nam się w ramach ubezpieczenia,
 • usunięcie wypełnienia amalgamatowego.

Do świadczeń stomatologicznych w ramach umów z NFZ nie ma dopłat. Wszystkie świadczenia finansowane przez NFZ są realizowane jedynie przy wykorzystaniu materiałów przewidzianych w wykazie świadczeń gwarantowanych.

Wszystkie świadczenia finansowane przez NFZ są realizowane jedynie przy wykorzystaniu materiałów przewidzianych w wykazie świadczeń gwarantowanych.

UWAGA!

W przypadku, gdy w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, z powodu zaprzestania udzielania świadczeń przez świadczeniodawcę kobieta utraciła prawo do świadczeń przysługujących jej z tytułu ciąży lub połogu oraz dziecko utraciło prawo do świadczeń z powodu przekroczenia wieku uprawniającego do otrzymania świadczenia, mogą otrzymać dodatkowe świadczenia w okresie późniejszym, określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 1 lipca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1177).

W ramach bezpłatnych świadczeń pacjentowi przysługuje także leczenie protetyczne. W razie konieczności, pacjent ma prawo do leczenia z zastosowaniem protez akrylowych częściowych i całkowitych w szczęce i żuchwie raz na 5 lat.

Pacjentowi przysługuje także prawo do bezpłatnej naprawy protezy raz na 2 lata oraz podścielenie protezy raz na 2 lata.

Pacjent powinien także potwierdzić (na zleceniu) odbiór wykonanej protezy zębowej, aparatu ortodontycznego lub ich naprawy.

W ramach gwarantowanego leczenia ortodontycznego wad zgryzu pacjentowi przysługuje:

 • leczenie z zastosowaniem aparatu ruchomego (jedno- i dwuszczękowego) – do końca 12. roku życia;
 • kontrola wyników leczenia po jego zakończeniu – w okresie retencji do ukończenia 13. roku życia;
 • zdjęcie pantomograficzne – dwa razy w trakcie całego leczenia ortodontycznego;
 • naprawa aparatu – do ukończenia 13. roku życia

Okres retencji – okres, w którym pacjent nosi tak zwany aparat retencyjny (retainer) pozwalający, poprzez stabilizację uzębienia, utrzymać osiągnięty wynik leczenia.

Do 18. roku życia w ramach leczenia ortodontycznego przysługuje:
 • badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej,
 • badanie przez lekarza specjalistę,
 • proteza dziecięca częściowa i proteza dziecięca całkowita,
 • korekcyjne szlifowanie zębów.

Naprawa lub wymiana aparatu nie przysługuje przy nieprawidłowym jego użytkowaniu np. w przypadku zniszczenia lub utraty.

Dodatkowe świadczenia gwarantowane dla wybranych grup

Dzieciom i młodzieży do 18. roku życia przysługują, między innymi:

 • zabezpieczenie lakiem bruzd pierwszych zębów trzonowych stałych tzw. zębów szóstych w ramach profilaktyki – do ukończenia 8. roku życia;
 • zabezpieczenie lakiem bruzd drugich zębów trzonowych stałych tzw. zębów siódmych w ramach profilaktyki – do ukończenia 14 roku życia;
 • lakierowanie wszystkich zębów stałych nie częściej niż raz na kwartał;
 • impregnacja zębiny zębów mlecznych;
 • całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba mlecznego;
 • kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa w zębach stałych;
 • leczenie endodontyczne (kanałowe) wszystkich zębów, także tych z zakażonymi kanałami;
 • leczenie chorób przyzębia;
 • zabiegi chirurgiczne, takie jak: operacyjne odsłonięcie zatrzymanego zęba, operacyjne usunięcie zawiązków zębów ze wskazań ortodontycznych, resekcja wierzchołka korzenia zębów przednich.
 • zdjęcie RTG pantomograficzne z opisem – 2 razy w trakcie całego leczenia ortodontycznego.
 • zdjęcia pantomograficzne z opisem – dzieciom i młodzieży od 5. r.ż. do ukończenia 18. r.ż. - 1 raz a 3 lata w połączeniu ze świadczeniami z zakresu stomatologii w uzasadnionych medycznie przypadkach;
 • leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA.

Kobietom w ciąży i połogu przysługują między innymi:

 • usunięcie złogów nazębnych – nie częściej niż jeden raz na 6 miesięcy;
 • badania kontrolne – nie częściej niż jeden raz na kwartał;
 • leczenie endodontyczne (kanałowe) wszystkich zębów, także tych z zakażonymi kanałami.

Osobom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym i znacznym jeżeli wynika to ze wskazań medycznych, przysługuje:

 • znieczulenie ogólne przy wykonywaniu świadczeń zdrowotnych;
 • kompozytowe materiały światłoutwardzalne do wypełnień.

Potwierdzenie prawa do dodatkowych świadczeń

Dokumentami potwierdzającymi prawo do dodatkowych świadczeń są w szczególności:

 • dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia – karta ubezpieczenia zdrowotnego lub dokument stwierdzający tożsamość lub skrócony odpis aktu urodzenia;
 • dla kobiet w ciąży – karta przebiegu ciąży i karta ubezpieczenia zdrowotnego lub karta przebiegu ciąży i dokument stwierdzający tożsamość;
 • dla kobiet w okresie połogu – skrócony odpis aktu urodzenia dziecka i karta ubezpieczenia zdrowotnego lub skrócony odpis aktu urodzenia dziecka i dokument stwierdzający tożsamość;
 • dla osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym – orzeczenie o niepełnosprawności.

W razie nagłego bólu zęba czy powikłań związanych z wcześniejszym leczeniem można skorzystać z pomocy stomatologa w jednej z poradni pracujących w ramach doraźnej opieki stomatologicznej.

Poradnie pracują w dni powszednie od 19 do 7 rano, a w soboty, niedziele i święta przez całą dobę.

 • Centrum Stomatologii Duodent w Piotrkowie Trybunalskim,
  ul. Rwańska 5
  telefon do rejestracji 604 727 554
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia ALEX-DENT w Łodzi,
  ul. Okrzei 40,
  telefon do rejestracji 42 640 77 10
 • Niepubliczny Stomatologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Super-Dent w Łodzi,
  ul. Wodna 25/1BU,
  telefon do rejestracji 42 673 35 98

Wyszukiwarka „Gdzie się leczyć?” to prosty sposób na uzyskanie listy miejsc, w których każdy pacjent może otrzymać pomoc medyczną w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w zakresie stomatologii.

 

Wykaz materiałów stomatologicznych

Harmonogram postoju dentobusu

 

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej