Skip to main content

Dla pacjenta

BREXIT

Z dniem 31 stycznia 2020 r. Wielka Brytania opuściła Unię Europejską. Z końcem 2020 r. zakończy się również okres przejściowy, który gwarantował utrzymanie wszystkich dotychczasowych przywilejów i obowiązków wynikających ze stosowania przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Od 1 stycznia 2021 r. prawo do korzystania z opieki zdrowotnej będzie przysługiwało wyłącznie na zasadach uregulowanych w tzw. umowie wyjścia.

Jeżeli wyjeżdżasz do Wielkiej Brytanii zapoznaj się z zasadami obowiązującymi po 31 grudnia 2020 r.:
https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/nasze-zdrowie-w-ue/brexit/