Skip to main content

Dla pacjenta

Wybieramy najlepszych lekarzy w konkursie "Przyjazny dla pacjenta"

Przyjazny2

Ostatnie dni zgłaszania kandydatur!

 

Masz ulubionego pracownika medycznego? Nominuj go w konkursie organizowanym przez „Dziennik Łódzki". Partnerem konkursu jest Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

W ramach konkursu "Przyjazny dla Pacjenta" kandydata można zgłosić do dnia 12 grudnia 2018 r. (środa). Do dnia 5 grudnia do Dziennika Łódzkiego wpłynęło już kilkaset Państwa głosów! Zachęcamy do wykorzystania możliwości nagrodzenia najbardziej ceniony przez Państwa lekarzy, pielęgniarki i położne.

 

 Kategorie konkursu "Przyjazny dla pacjenta"

 

Tytuł „Przyjazny dla pacjenta" zostanie przyznany w siedmiu kategoriach:

 • lekarz,
 • lekarz pediatra,
 • onkolog,
 • ginekolog,
 • okulista,
 • pielęgniarka/pielęgniarz,
 • położna/położny.

 

Cel konkursu

 

Celem konkursu jest wyróżnienie pracowników medycznych, którzy ze szczególną troską opiekują się pacjentami, przestrzegają praw pacjenta, udzielają świadczeń zgodnie z wymaganiami aktualnej wiedzy medycznej, a także we dobrze komunikują się z pacjentem, czyli jasno i zrozumiale informują o stanie zdrowia, przebiegu leczenia i rokowaniach.

NFZ podkreśla, że bezpłatne leczenie powinno być także leczeniem dobrej jakości, przy wyborze przyjaznego dla pacjenta warto wziąć pod uwagę efekty leczenia, kompetencje lekarza, podejście do pacjenta, czyli czas poświęcony pacjentowi.

  

Jak nominować wybranego pracownika medycznego

 

Wystarczy wejść na stronę internetową www.dzienniklodzki.pl i wypełnić  elektroniczną ankietę.

Można zgłaszać tylko osoby, które świadczą usługi medyczne na terenie województwa łódzkiego.

Warunkiem udziału danej osoby w konkursie jest zgłoszenie jej kandydatury przez co najmniej 10 osób – każde zgłoszenie musi być dokonane przez odrębną poprawnie wypełnioną webankietę.

Wielokrotne zgłoszenie tego samego kandydata przez jedną osobę będzie się liczyło pojedynczo.

Przyjazny2

 

Jak nominować kandydata

 

Nominacja powinna zawierać:

 • imię i nazwisko kandydata,
 • nazwę placówki, w której przyjmuje kandydat,
 • kategorię konkursową,
 • uzasadnienie zgłoszenia kandydata,
 • imię i nazwisko osoby zgłaszającej,
 • telefon osoby zgłaszającej.

 

Zgłoszenia będą przyjmowane od 23 listopada (piątek) od godz. 12 do 12 grudnia (środa) do godz. 23.59.

  

Laureat Konkursu Przyjazny dla pacjenta 2018

 

Kandydaci, którzy otrzymają co najmniej 10 nominacji (pochodzących od różnych zgłaszających) otrzymają tytuł „Przyjazny dla pacjenta".

Spośród kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę nominacji w każdej z kategorii, Kapituła konkursu wybierze jedną osobę, która otrzyma tytuł „LAUREAT KONKURSU Przyjazny dla pacjenta 2018" w danej kategorii.

Wyniki zostaną ogłoszone 22 grudnia (sobota) na stronie internetowej www.dzienniklodzki.pl.

W skład kapituły wejdzie przedstawiciel Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia oraz przedstawiciel redakcji „Dziennika Łódzkiego".

 

Przyjazny2

  

Certyfikat "Przyjazny dla pacjenta"

 

Nagrodą dla osób, które uzyskają tytuł „Przyjazny dla pacjenta" będzie certyfikat potwierdzający otrzymany tytuł. Natomiast nagrodą dla tych pracowników medycznych, którzy uzyskają tytuł „LAUREAT KONKURSU Przyjazny dla pacjenta 2018" będzie statuetka, pamiątkowy dyplom oraz prezentacja na stronie www.dzienniklodzki.pl i w specjalnym dodatku do „Dziennika Łódzkiego" przygotowanym wspólnie z ŁOW NFZ. Statuetki i dyplomy zostaną wręczone podczas uroczystej kolacji w 2019 roku.

Mogą też zostać przyznane dodatkowe nagrody specjalne!

 

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatur pracowników medycznych, których Państwo cenicie i darzycie szczególnym zaufaniem!

 

Źródło: Rzecznik Prasowy