Zapraszamy do zgłaszania kandydatur!

 

Masz ulubionego pracownika medycznego? Nominuj go w konkursie organizowanym przez „Dziennik Łódzki". Partnerem konkursu jest Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.

W ramach konkursu "Przyjazny dla Pacjenta" kandydata można zgłosić
do dnia 18 listopada 2018 r. (poniedziałek).

Zachęcamy do wykorzystania możliwości nagrodzenia najbardziej ceniony przez Państwa lekarzy, pielęgniarki i położne.

 przyjaznydlapacjenta2019

  

Kategorie konkursu "Przyjazny dla pacjenta"

 

Tytuł „Przyjazny dla pacjenta" zostanie przyznany w siedmiu kategoriach:

 • lekarz,
 • lekarz pediatra,
 • onkolog,
 • ginekolog,
 • pielęgniarka/pielęgniarz,
 • położna/położny.

 

Cel konkursu

Celem konkursu jest wyróżnienie pracowników medycznych, którzy ze szczególną troską opiekują się pacjentami, przestrzegają praw pacjenta, udzielają świadczeń medycznych zgodnie z wymaganiami aktualnej wiedzy medycznej, a także dobrze komunikują się z pacjentem, czyli jasno i zrozumiale informują o stanie zdrowia, przebiegu leczenia i rokowaniach.

NFZ podkreśla, że bezpłatne leczenie powinno być także leczeniem kompleksowym i dobrej jakości, przy wyborze przyjaznego dla pacjenta warto wziąć pod uwagę efekty leczenia, kompetencje lekarza, podejście do pacjenta.

  

Jak nominować wybranego pracownika medycznego

Wystarczy wejść na stronę internetową www.dzienniklodzki.pl i wypełnić  elektroniczną ankietę.

Ankieta

Można zgłaszać tylko osoby, które opiekują się pacjentami na terenie województwa łódzkiego.

Warunkiem udziału danej osoby w konkursie jest zgłoszenie jej kandydatury przez co najmniej 10 osób – każde zgłoszenie musi być dokonane przez odrębną, poprawnie wypełnioną webankietę.

Wielokrotne zgłoszenie tego samego kandydata przez jedną osobę policzymy jako jedno zgłoszenie.

 

 

Jak nominować kandydata

Nominacja powinna zawierać:

 • imię i nazwisko kandydata,
 • nazwę placówki, w której przyjmuje kandydat,
 • kategorię konkursową,
 • uzasadnienie zgłoszenia kandydata - napiszmy, dlaczego chcemy wyróżnić właśnie tę osobę
 • imię i nazwisko osoby zgłaszającej,
 • telefon osoby zgłaszającej.

   

Laureat Konkursu Przyjazny dla pacjenta 2019

Kandydaci, którzy otrzymają co najmniej 10 nominacji (pochodzących od różnych zgłaszających) otrzymają tytuł „Przyjazny dla pacjenta".

Spośród kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę nominacji w każdej z kategorii, Kapituła konkursu wybierze jedną osobę, która otrzyma tytuł „LAUREAT KONKURSU Przyjazny dla pacjenta 2019" w danej kategorii.

Wyniki zostaną ogłoszone 22 listopada (piątek) na stronie internetowej www.dzienniklodzki.pl.

W skład kapituły wejdzie przedstawiciel Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia oraz przedstawiciel redakcji „Dziennika Łódzkiego".

 

Q902174140B

   

Certyfikat "Przyjazny dla pacjenta"

Nagrodą dla osób, które uzyskają tytuł „Przyjazny dla pacjenta" będzie certyfikat potwierdzający otrzymany tytuł. Natomiast nagrodą dla tych pracowników medycznych, którzy uzyskają tytuł „LAUREAT KONKURSU Przyjazny dla pacjenta 2019" będzie statuetka, pamiątkowy dyplom oraz prezentacja na stronie www.dzienniklodzki.pl i w specjalnym dodatku do „Dziennika Łódzkiego" przygotowanym wspólnie z ŁOW NFZ. Statuetki i dyplomy zostaną wręczone podczas uroczystej gali w 2020 roku.

Mogą też zostać przyznane dodatkowe nagrody specjalne!

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatur pracowników medycznych, których Państwo cenicie i darzycie szczególnym zaufaniem!

 Zapraszamy do zapoznania się z zeszłorocznymi Laureatami konkursu pod tym linkiem

Źródło: Rzecznik Prasowy