Skip to main content

Dla pacjenta

Gdzie się leczyć w czasie COVID-19?

Przedstawiamy Państwu aktualne informacje z województwa łódzkiego o:

  • czynnych placówkach POZ wraz z informacją, gdzie są udzielane teleporady i danymi kontaktowymi pobierz plik
  • zamkniętych placówkach POZ pobierz plik
  • czynnych poradniach specjalistycznych wraz z informacją o udzielaniu teleporad lub wizytach osobistych pobierz plik
  • zamkniętych poradniach specjalistycznych pobierz plik
  • czynnych gabinetach stomatologicznych pobierz plik
  • gabinetach stomatologicznych dla pacjentów zakażonych koronawirusem pobierz plik
  • czynnych gabinetach ginekologicznych wraz z danymi kontaktowymi i sposobem udzielania świadczeń pobierz plik


Wszystkie dane zawierają numer telefonu przekazany ŁOW NFZ przez świadczeniodawcę.

Wszystkie informacje są na bieżąco aktualizowane!

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej