ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ W RAMACH PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA (CHUK)

 

Świadczenia opieki zdrowotnej związane z profilaktyką chorób układu krążenia są finansowane zgodnie z Zarządzeniem 160/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 września 2021 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (z późn. zm.).

 

Dla kogo

Program jest skierowany do osób kończących w danym roku kalendarzowym 35, 40, 45, 50 i 55 lat, u których dotychczas nie została rozpoznana choroba układu krążenia oraz które w ciągu ostatnich 5 lat nie korzystały z badań w ramach programu również u innego świadczeniodawcy.

 

Adresatami programu są szczególnie osoby obciążone czynnikami ryzyka (nadciśnienie tętnicze krwi, podwyższone stężenie cholesterolu, nadwaga, palenie tytoniu, nadwaga i otyłość, wiek, płeć męska, obciążenia genetyczne i inne).

 

Cel programu

  • obniżenie o ok. 20 % zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia populacji objętej programem poprzez wczesne wykrywanie redukcję występowania i natężenia czynników ryzyka
  • zwiększenie wykrywalności i skuteczności leczenia chorób układu krążenia (CHUK),
  • wczesna identyfikacja osób z podwyższonym ryzykiem CHUK, promocja zdrowego stylu życia: niepalenia, prawidłowego odżywiania się, aktywności fizycznej.

 

Gdzie skorzystać z badań

Z badań można skorzystać u swojego lekarza pierwszego kontaktu (wszystkie poradnie podstawowej opieki zdrowotnej mają obowiązek realizacji programu).

 

Lekarz na podstawie wywiadu, pomiarów ciśnienia tętniczego krwi oraz wykonanych badań biochemicznych, podejmuje decyzję dotyczącą:

  • ponownego badania za 5 lat,
  • edukacji zdrowotnej i ponownego badania za 5 lat,
  • pozostawienia pod kontrolą lekarza POZ poza programem lub
  • skierowania na leczenie do specjalisty.

 

Stan na dzień: 31 maja 2022 r.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej