Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 507/2022 Dyrektora ŁOW NFZ z dnia 19 grudnia 2022 r. zmieniony zostaje termin rozstrzygnięcia
postępowania kod 05-23-000049/OPH/15/1/15.2180.027.02/01 w rodzaju Opieka Paliatywna i Hospicyjna w zakresie Świadczenia w Hospicjum Domowym.

Termin rozstrzygnięcia: 28.12.2022

Źródło: Komisja konkursowa