Skip to main content

Kontraktowanie

Kontraktowanie


Podstawy prawne:

Warunki zawierania i realizacji umów w poszczególnych rodzajach świadczeń

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej