Przejdź do głównej treści

Kontraktowanie

Ogłoszenie postępowań konkursowych w rodzaju leczenie szpitalne


Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że w dniu 10 marca 2023 r. zostały ogłoszone postępowania w trybie konkursu ofert, poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:

 

Leczenie szpitalne: ALERGOLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA PLANOWA

Termin składania ofert upływa 29 marca 2023 r.

 

Profilaktyczne Programy Zdrowotne:

  • PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (W TYM POCHP) - ETAP SPECJALISTYCZNY
  • PROGRAM BADAŃ PRENATALNYCH
  • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP PODSTAWOWY - W PRACOWNI STACJONARNEJ
  • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY - ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI
  • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI
  • PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (W TYM POCHP) - ETAP PODSTAWOWY
  • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP PODSTAWOWY - W PRACOWNI MOBILNEJ
  • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY - ETAP DIAGNOSTYCZNY

Termin składania ofert upływa 31 marca 2023 r.

Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią ogłoszeń oraz stosownych aktów prawnych.
https://aplikacje.nfz-lodz.pl/CLO_WO/Konkurs/Postepowania.aspx

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej