Skip to main content

Kontraktowanie

Ogłoszenie postępowania w trybie wnioskowym w zakresie : Programy pilotażowe „Recepta na ruch” 14.03.2024 r.


Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że w dniu 13 marca 2024 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie wnioskowym, poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie:

  • Program pilotażowy „Recepta na ruch”

Numer postępowania: 05-24-000110/PPZ/1821/18.1300.021.02/13

Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią ogłoszeń oraz stosownych aktów prawnych.

https://aplikacje.nfz-lodz.pl/CLO_WO/Konkurs/Postepowania.aspx

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej