Skip to main content

Kontraktowanie

Ogłoszenie postępowań konkursowych w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna 19.03.2024 r.


Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że w dniu 19 marca 2024 r. zostały ogłoszone postępowania w trybie konkursu ofert, poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

  • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII
  • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ

termin składania ofert upływa 3 kwietnia 2024 r.

Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią ogłoszeń oraz stosownych aktów prawnych.

https://aplikacje.nfz-lodz.pl/CLO_WO/Konkurs/Postepowania.aspx


Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej