Skip to main content

Kontraktowanie

Ogłoszenie postępowań konkursowych w rodzaju Świadczenia Zdrowotne Kontraktowane Odrębnie 04.04.2024 r.


Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że w dniu 4 kwietnia 2024 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie konkursu ofert, poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:

  • Świadczenia Zdrowotne Kontraktowane Odrębnie: leczenie spastyczności opornej na leczenie farmakologiczne z zastosowaniem pompy baklofenowej.

Termin składania ofert upływa 18 kwietnia 2024 r.

Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią ogłoszeń oraz stosownych aktów prawnych.

https://aplikacje.nfz-lodz.pl/CLO_WO/Konkurs/Postepowania.aspx

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej