Skip to main content

Kontraktowanie

Zmiana terminu rozstrzygnięcia postępowań konkursowych o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie Stomatologiczne oraz Świadczenia Odrębnie kontraktowane


Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora ŁOW NFZ z dnia 08.05.2024 r. zmieniony zostaje termin rozstrzygnięcia postępowań:

  • Leczenie Stomatologiczne - 05-24-000111/STM/07/1/07.0000.221.02/01
    ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18 R. Ż.

  • Świadczenia Odrębnie kontraktowane - 05-24-000123/SOK/11/3/11.0000.049.02/01 –

 LECZENIE SPASTYCZNOŚCI OPORNEJ NA LECZENIE FARMAKOLOGICZNE Z ZASTOSOWANIEM POMPY BAKLOFENOWEJ

Termin rozstrzygnięcia : 16.05.2024

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej