z wyłączeniem osób zgłoszonych do umów o świadczenia opieki zdrowotnej


Wydział Gospodarki Lekami Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że w związku z wygaśnięciem z dniem 31.12.2016 r. umów upoważniających do wystawiania recept warunkiem utrzymania uprawnienia do pobierania numerów recept jest złożenie w Łódzkim Oddziale Wojewódzkim NFZ podpisanego wniosku o utrzymanie uprawnienia do pobierania numerów recept w postaci papierowej najpóźniej do dnia 30 czerwca 2017 roku. W przypadku nieprzekazania ww. wniosku, uprawnienia do pobierania numerów recept zostaną automatycznie odebrane od dnia 1 lipca 2017 roku.

 

Wniosek o utrzymanie uprawnienia do pobierania numerów recept osoba uprawniona ma możliwość przygotować i przekazać w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Portalu Personelu, a następnie wydrukować i przekazać w wersji papierowej do Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Wniosek ten jest udostępniony wyłącznie po przekazaniu (elektronicznie) i zatwierdzeniu przez Oddział Wojewódzki NFZ wniosku o aktualizację danych.

 

Wszelkie informacje oraz instrukcje związane z powyższym dostępne są na stronie internetowej: www.nfz-lodz.pl, w zakładce Dla Lekarzy, Pielęgniarek i Położnych.

 

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość osobistego dokonania aktualizacji danych i utrzymania uprawnień do pobierania numerów recept bezpośrednio w siedzibie Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia: ul. Kopcińskiego 56, Sala Obsługi, pokój 14A oraz Delegaturach ŁOW NFZ:

  • Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Armii Krajowej 15,
  • Delegatura w Sieradzu, Plac Wojewódzki 3
  • Delegatura w Skierniewicach, ul. Jagiellońska 29.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny – 42 275 40 17, 42 275 49 32, 42 275 49 95.