Skip to main content

Dla personelu medycznego

Blokowanie recept

07 kwiecień 2008

 

Osoba uprawniona do wystawiania recept niezwłocznie powiadamia Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ o:

  • zniszczeniu, utracie lub kradzieży druków recept posiadających unikalne numery identyfikujące recepty, przydzielone przez Dyrektora ŁOW NFZ, lub unikalnych numerów identyfikujących recepty (przekazując jednocześnie informacje o związanych z tym okolicznościach i numerach tych recept, jeżeli są one możliwe do ustalenia);
  • podejrzeniu sfałszowania lub nieuprawnionego pozyskania druków recept posiadających unikalne numery identyfikujące recepty, przydzielone przez Dyrektora ŁOW NFZ, lub unikalnych numerów identyfikujących recepty (przekazując informacje o związanych z tym okolicznościach i numerach tych recept, jeżeli są one możliwe do ustalenia);

 

poprzez przekazanie wniosku w Portalu Personelu – instrukcja obsługi zastrzegania numerów recept.

 

poprzez przekazanie pisemnej informacji - zawiadomienia w sprawie zablokowania recept/zakresów numerów..

 

Po otrzymaniu powyższych informacji, przydzielone unikalne numery identyfikujące recepty zostają niezwłocznie zablokowane i zamieszczone w prowadzonej przez NFZ ogólnopolskiej bazie numerów recept zablokowanych.

Stan na dzień: 1 lutego 2019 r.

Źródło artykułu: Wydział Gospodarki Lekami