W przypadku zniszczenia, utraty lub kradzieży druków recept wydrukowanych w oparciu o przydzielony zakres numerów bądź wydanej informacji o zakresie przydzielonych numerów, podmiot lub osoba wystawiająca receptę powiadamia niezwłocznie Wydział Gospodarki Lekami, przekazując pisemną informację - zawiadomienie w sprawie zablokowania recept/zakresów numerów.

Informacje pod numerem telefonu: 042 275-48-24