Skip to main content

Dla personelu medycznego

Recepty dla pacjentów z UE/EFTA

24 kwiecień 2008

 

Dla pacjentów z UE/EFTA na podstawie przepisów o koordynacji na recepcie lekarskiej powinny zostać umieszczone dane:

 • imię i nazwisko oraz adres pacjenta. Poniżej umieszcza się numer poświadczenia o prawie do świadczeń zdrowotnych, a w przypadku braku poświadczenia - numer identyfikacyjny znajdujący się na dokumencie uprawniającym do korzystania ze świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji, czyli Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego/Certyfikatu Zastępczego;
 • symbol państwa, w którym znajduje się instytucja właściwa dla osoby korzystającej ze świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji, tj:
  • Austria – AT
  • Belgia – BE
  • Bułgaria – BG
  • Cypr – CY
  • Czechy – CZ
  • Dania – DK
  • Estonia – EE
  • Finlandia – FI
  • Francja - FR
  • Grecja - GR
  • Hiszpania – ES
  • Holandia – NL
  • Islandia - IS
  • Irlandia – IE
  • Liechtenstein - LI
  • Litwa - LT
  • Luksemburg - LU
  • Łotwa - LV
  • Malta - MT
  • Niemcy - DE
  • Norwegia – NO
  • Portugalia - PT
  • Rumunia - RO
  • Słowacja - SK
  • Słowenia - SI
  • Szwajcaria – CH
  • Szwecja - SE
  • Węgry - HU
  • Wielka Brytania - GB
  • Włochy – IT
  • Chorwacja - HR
  Stan na dzień: 1 marca 2021 r.
 • Źródło: Wydział Gospodarki Lekami