Skip to main content

Dla personelu medycznego

Recepty Rpw (wcześniej recepty różowe)

28 kwiecień 2008

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept  - leki narkotyczne nie są już wystawiane na receptach różowych, tylko na blankietach recept w kolorze białym, bez wtórnika, oznaczone symbolem „Rpw”. Zakresy unikalnych numerów identyfikujących recepty papierowe na leki posiadające kategorię dostępności „Rpw” świadczeniodawca lub osoba uprawniona  samodzielnie pobiera z Portalu Narodowego Fundusz Zdrowia.

 

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: 42 275 49 93.

Stan na dzień: 1 czerwca 2021 r.

Źródło artykułu: Wydział Gospodarki Lekami