Lokalizacja gabinetu stomatologicznego na terenie szkoły będzie dodatkowo punktowana przy ubieganiu się o umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina Państwu o bezpłatnych programach profilaktycznych realizowanych przez lekarzy i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i zaprasza do korzystania z nich.

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie informuje mieszkańców Bełchatowa i okolic, że z dniem 19 czerwca 2015 r. została rozwiązana w części umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej - świadczenia w zakresie urologii oraz świadczenia zabiegowe w urologii ze świadczeniodawcą: Bełchatowskie Centrum Medyczne NZOZ Spółka z o. o., Bełchatów, ul. 19 Stycznia 12.

ZIP, czyli Zintegrowany Informator Pacjenta to ogólnopolski system, dzięki któremu można samodzielnie, po zalogowaniu się sprawdzić przez Internet, gdzie i kiedy się leczyliśmy od 2008 roku, ile to kosztowało, gdzie złożyliśmy deklarację do lekarza POZ, kiedy otrzymaliśmy refundowany sprzęt, np. aparat słuchowy, wózek, protezę, a także, czy NFZ potwierdza nasze prawo do świadczeń w dniu, w którym to sprawdzamy, czy nie. Korzystanie z ZIP jest bezpłatne i wygodne.logo ZIP

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ zawiadamia mieszkańców Bełchatowa i okolic, że z dniem 30 czerwca 2015 r. zostały rozwiązane w całości umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej ze świadczeniodawcą:

NZOZ VITARA, Bełchatów, ul. 1 Maja 4