Łódzki Oddział NFZ uprzejmie informuje, że w związku z licznymi nieprawidłowościami stwierdzonymi podczas kontroli w NZOZ „OKO - MED” w Błaszkach przy ulicy Sulwińskiego 33, rozwiązał z tą placówką umowę na udzielanie świadczeń w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna – świadczenia w poradni okulistycznej bez okresu wypowiedzenia od dnia 3 lipca 2015 r.

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, iż pacjent, który nie może stawić się na umówioną wizytę bądź zrezygnował z udzielenia świadczenia, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. 2008 nr 164 poz. 1027), ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym lekarza bądź placówkę medyczną do której został zapisany.

Z okazji Dnia Dziecka wspólnie z Dziennikiem Łódzkim przygotowaliśmy dla Państwa dodatek Gdzie leczyć dziecko, w którym znajdą Państwo listę wszystkich poradni specjalistycznych dla dzieci oraz gabinetów stomatologicznych i ortodontycznych. Przygotowaliśmy dla Państwa także informacje na temat zasad leczenia dzieci u stomatologa i ortodonty. Dodatek ukaże się w piątek, 29 maja 2015 r.

W ramach obchodów Światowego „Dnia bez Papierosa” w Polsce Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi  oraz Ośrodek Domowego Leczenia Tlenem NZOZ „AHC’’ w Łodzi zapraszają w niedzielę, 31 maja 2015 r. od 9 do 20 mieszkańców Łodzi na:

"Dzień bez papierosa" na terenie Łódzkiej Manufaktury

Ceniony przez Państwa informator Łódzkiego OW NFZ Gdzie się leczyć bezpłatnie 2015-2016 właśnie się ukazał.

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na obchody Dnia Osób Niepełnosprawnych organizowane  w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Łodzi, w dniu 20 maja 2015 r.