Niezbędne informacje między innymi na temat opieki lekarza rodzinnego i specjalisty, pielęgniarki i położnej, opieki długoterminowej, paliatywnej i hospicyjnej, psychiatrycznej i leczenia uzależnień,