Skip to main content

Rejestracja

Przy udzielaniu świadczeń nie obowiązuje rejonizacja. 

Punkt rejestracji jest miejscem, w którym dochodzi do pierwszego spotkania pacjenta ze świadczeniodawcą.
W punkcie rejestracji, poza możliwością zapisania się do lekarza, pacjent powinien uzyskać kompletną informację dotyczącą:

 • świadczeń dostępnych w placówce,
 • czasu oczekiwania, 
 • form i terminów zapisu do lekarza, 
 • wymaganych dokumentów i skierowań potrzebnych do przyjęcia, 
 • wyników badań niezbędnych podczas wizyty, 
 • miejsca wykonania zleconych przez lekarza badań diagnostycznych (USG, RTG, badań laboratoryjnych lub innych), 
 • zasad udostępniania dokumentacji medycznej,
 • organizacji pracy przychodni.

Na wizytę u lekarza pacjent ma prawo zapisać się dowolnie wybranego dnia, w godzinach pracy punktu rejestracji.

Ustalanie przez świadczeniodawcę dni do zapisywania się jest niezgodne z prawem.

Aby zarejestrować się u świadczeniodawcy pacjent może zgłosić się do rejestracji:

 • osobiście, 
 • telefonicznie, 
 • za pośrednictwem osoby trzeciej, 
 • drogą elektroniczną.

Pacjent, który w tym roku zostaje wpisany na listę oczekujących na świadczenie udzielane w szpitalu lub na świadczenie specjalistyczne udzielane w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej na podstawie skierowania, ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących.

Podczas rejestracji pacjent powinien otrzymać informację o dacie i godzinie wizyty.


 Przy zapisywaniu zgłaszających się pacjentów należy pamiętać, że: 

 • świadczenia powinny być udzielane w możliwie najkrótszym terminie,
 • świadczeniodawca jest zobowiązany do przyjęcia pacjenta w ustalonym terminie.

Jeżeli wskazany pacjentowi termin wizyty w poradni specjalistycznej jest odległy, pacjent powinien uzyskać informację o możliwości skorzystania z porady specjalisty w innych placówkach mających umowę z NFZ. W miarę możliwości należy wskazać adres miejsca, gdzie kolejka do danego specjalisty jest krótsza.

Gdy pacjent jest objęty stałym leczeniem specjalistycznym, termin wizyty kontrolnej powinien zostać ustalony podczas bieżącej wizyty u lekarza. Pozwoli to na zachowanie ciągłości opieki medycznej.

W przypadku nieobecności lekarza, pacjent powinien zostać poinformowany o sposobie zorganizowania opieki w tym okresie. Informacja taka powinna zostać udostępniona w miejscu udzielania świadczeń oraz w siedzibie świadczeniodawcy.

W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu udzielenia świadczenia, a które uniemożliwiają jego dotrzymanie, należy poinformować pacjenta w każdy dostępny sposób (np. telefonicznie lub sms-em) o zmianie tego terminu.

Wykaz poradni przyjmujących chorych w ramach ubezpieczenia wraz z czasem oczekiwania dostępny jest na stronie internetowej:
https://terminyleczenia.nfz.gov.pl/

oraz

pod numerem bezpłatnej

Telefonicznej Informacji Pacjenta 800-190-590.

 

Stan na dzień: 1 lutego 2019 r.

Źródło: Wydział Spraw Świadczeniobiorców

U lekarza i w szpitalu