Skip to main content

Dla pacjenta

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

 

Od 1 stycznia 2020 r. wprowadzone zostały nowe zasady wystawiania, weryfikacji
i realizacji zleceń na wyroby medyczne.

 

Na nowych zasadach pacjent u lekarza może mieć wystawione zlecenie (w systemie eZWM) co oznacza, że nie musi potwierdzać tak wystawionego zlecenia w OW NFZ celem otrzymania dofinansowania do zleconego wyrobu medycznego.

 

Jest to znaczne ułatwienie dla pacjenta, który w celu uzyskania refundacji nie musi już odwiedzać placówki OW NFZ.

 

Zlecenie może zostać potwierdzone przez lekarza lub inną osobę uprawnioną do wystawienia zlecenia – już na etapie wystawiania zlecenia podczas wizyty pacjenta w gabinecie lekarskim.

Zlecenie na aparat słuchowy wystawi laryngolog, na okulary – okulista a na protezę piersi – onkolog lub lekarz POZ.

 

Główne korzyści dla pacjenta

  • Brak konieczności wizyty pacjenta w siedzibie OW NFZ w celu potwierdzenia zlecenia. Pacjent bezpośrednio od lekarza może udać się do sklepu medycznego lub apteki w celu realizacji zlecenia. Refundowane wyroby medyczne może nabyć lub otrzymać w punktach, które podpisały umowę z Funduszem.

 

Lista realizatorów dostępna jest na stronie internetowej.

 

  • Według nowych zasad zlecenie na wyroby medyczne, może zostać wystawione i potwierdzone niezależnie od miejsca zamieszkania Pacjenta.

    Oznacza to, że pacjent nie musi przychodzić do właściwego OW NFZ zgodnie z rejonizacją wynikającą z adresu zamieszkania pacjenta.

 

Jeśli zasoby informatyczne, którymi dysponuje lekarz, nie pozwalają na elektroniczną weryfikację zlecenia podczas wizyty pacjenta, w dalszym ciągu istnieje możliwość potwierdzenia zlecenia na Sali Obsługi Klienta w Łodzi ul. Targowa 35 lub w Delegaturach:

  • Piotrków Trybunalski ul. Armii Krajowej 15,
  • Sieradz ul. Jana Pawła II 3,
  • Skierniewice ul. Jagiellońska 29.

 

UWAGA!

Aktualnie w okresie pandemii zamiast wizyty w NFZ istnieje możliwość przesłania skanu/zdjęcia zlecenia wystawionego przez lekarza na adres mailowy:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – celem przyznania refundacji.

 

Informację o potwierdzonym zleceniu pracownik NFZ odsyła zwrotnie na wskazany adres mailowy, w którym podaje numer potwierdzonego zlecenia. Numer zlecenia wraz z numerem PESEL należy podać w punkcie odbioru zaopatrzenia.

 

Datą realizacji świadczenia jest data odbioru okularów, wózka, aparatów słuchowych lub innych przedmiotów ortopedycznych. Od daty odbioru zaopatrzenia obliczany jest okres użytkowania - okres karencji (różny dla różnych wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie), po którym pacjent może otrzymać nowy wyrób medyczny.

 

Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne comiesięczne takie jak np. pieluchomajtki wystawione i potwierdzone w nowym systemie przez lekarza może być maksymalnie na 12 miesięcy, natomiast w OW NFZ może być potwierdzone maksymalnie na 6 miesięcy.

 

Zlecenie na zaopatrzenie comiesięczne może zostać zrealizowane wyłącznie w miesiącach, na które zostało wystawione, z wyłączeniem miesięcy, które upłynęły.

  

infografika, która przedstawia sposób potwierdzania zlecenia na wyroby medyczne


  

Jak naprawić sprzęt ortopedyczny?

 

Podstawą do naprawy wyrobu medycznego podlegającego dofinansowaniu (np. wózka inwalidzkiego, protezy kończyny) jest zlecenie naprawy wyrobu medycznego, które wystawia i potwierdza Oddział Funduszu, który zrefundował dany wyrób medyczny. Sprzęt można naprawić u dowolnie wybranego świadczeniodawcy, który ma umowę na realizację takich świadczeń.

 

Świadczeniodawca wydaje pacjentowi pisemną gwarancję producenta dotyczącą bezpłatnej naprawy lub wymiany wyrobu medycznego (z wyłączeniem wyrobów medycznych przysługujących comiesięcznie). Naprawy gwarancyjne odbywają się na podstawie wydanego przy zakupie przedmiotu dokumentu gwarancji, w okresie objętym gwarancją. Realizacja naprawy gwarancyjnej nie wymaga potwierdzenia przez Fundusz. Naprawa gwarancyjna musi zostać wykonana przez realizatora, który wydał dany wyrób. Okres gwarancji powinien być co najmniej równy połowie okresu użytkowania określonego w rozporządzeniu w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

 

Naprawy na podstawie wniosku potwierdzonego przez Fundusz - podstawą do naprawy przedmiotu ortopedycznego podlegającego dofinansowaniu (np. wózka inwalidzkiego, protezy kończyny) jest wniosek o wykonanie naprawy.

Druk wniosku można otrzymać w oddziale wojewódzkim NFZ lub pobrać ze strony internetowej.

Druk wniosku o naprawę Pacjent musi potwierdzić w oddziale wojewódzkim Funduszu w siedzibie Oddziału w Łodzi przy ul. Targowej 35 lub w wybranej delegaturze w Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu, Skierniewicach,

Może on zostać zrealizowany w każdym punkcie posiadającym umowę z Funduszem w zakresie realizacji danego przedmiotu ortopedycznego.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie określa limity cenowe naprawy przedmiotów podlegających tej procedurze. Naprawy można dokonać jedynie w okresie użytkowania danego wyrobu.

 

Produkty seryjne (np. aparaty słuchowe, ortezy) nie podlegają naprawie na podstawie zlecenia potwierdzanego przez Fundusz. W przypadku tych przedmiotów (seryjnych) pozostaje jedynie naprawa gwarancyjna.

 

Zlecenie wystawione po leczeniu stacjonarnym

  • Przypominamy, że pacjentowi przyjętemu do szpitalnego lub innego przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej oraz przy wykonywaniu zabiegów leczniczych i pielęgnacyjnych, diagnostycznych i rehabilitacyjnych przez podmioty uprawnione do udzielania świadczeń, a także przy udzielaniu przez te podmioty pomocy w stanach nagłych, zapewnia się bezpłatne leki i wyroby medyczne, jeżeli są one konieczne do wykonania świadczenia (art. 35 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).
  • W celu potwierdzenia zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne wystawionego w w/w podmiotach leczniczych należy okazać wypis z danej placówki.

 Stan na dzień: 27 lipca 2021 r.

Źródło: Wydział Obsługi Klienta