Skip to main content

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania: leczenie w UE/EFTA

Sprawy związane z wydaniem EKUZ/Certyfikatu i zwrotu kosztów z EKUZ (w tym wypadki przy pracy za granicą - E123 PL)

Wydanie S1

Rejestracja S1/E106, E109, E120, E121 z UE/EFTA

Transport transgraniczny

Zgoda na leczenie za granicą

Zwrot kosztów - dyrektywa transgraniczna