Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru
świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (tekst jedn.
Dz. U. z 2020 r., poz. 1143)

 

Stana na dzień 8 lipca 2020 r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (Deklaracja 1.pdf)Deklaracjawyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza POZ 359 kB
Pobierz plik (deklaracja O.pdf)Deklaracjawyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz położnej POZ373 kB
Pobierz plik (deklaracje PS.pdf)Deklaracjawyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki POZ355 kB