Skip to main content

Dla świadczeniodawcy


Weryfikacja poprawności elektronicznego podpisu kwalifikowanego

13 grudzień 2012

Zapewne dotarł już do Państwa pierwszy dokument elektroniczny podpisany kwalifikowanym certyfikatem wysłany przez Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zdecydowaliśmy, że dzięki zastosowaniu tej technologii podpisu elektronicznego zarówno nam, jak i Państwu  łatwiej będzie dopełnić formalności nałożonych na Narodowy Fundusz Zdrowia przez różnorodne przepisy.

Przesłany Państwu dokument elektroniczny jest plikiem w formacie PDF, który można otworzyć za pomocą dostępnych bezpłatnie narzędzi, np. http://get.adobe.com/reader/. Narzędzia te pozwalają również na weryfikację dokumentu pod kątem ewentualnych zmian jego treści, które mogłyby mieć miejsce po jego podpisaniu elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

Prześledźmy zatem proces weryfikacji poprawności podpisu elektronicznego na przykładzie programu do przeglądania zawartości dokumentów w formacie PDF Adobe Reader w wersji 11.

W przypadku wcześniejszego zainstalowania w Państwa komputerze certyfikatu osoby podpisującej dokument elektroniczny, program Adobe Reader pozwala na pełną weryfikację złożonego podpisu. Jeśli jednak taki certyfikat nie został wcześniej zainstalowany na Państwa komputerze, wyświetli się komunikat o następujacej treści Wystąpiły problemy z co najmniej jednym podpisem

zdjęcie komunikatu o treści: Wystąpiły problemy z co najmniej jednym podpisem

Oznacza to,  że w Państwa komputerze nie został zainstalowany certyfikat osoby podpisującej dokument oraz nie został on wcześniej uznany przez Państwa jako zaufany. Dalsze informacje na temat złożonego podpisu można uzyskać klikają przycisk Panel Podpis

zdjęcie przycisku Panel Podpis

Po kliknięciu przycisku Panel Podpis wyświetlona zostanie między innymi informacja mówiąca o tym, czy dokument został zmieniony od momentu, w którym złożony został podpis, data  i czas złożenia podpisu itp.

zdjęcie wyświetlanej informacji o wersji dokumentu

Aby zweryfikować tożsamość osoby, która złożyła podpis pod dokumentem, sugerujemy wykorzystanie bezpłatnej aplikacji internetowej przygotowanej przez UNIZETO TECHNOLOGIES o nazwie WebNotarius https://www.webnotarius.pl/webnotarius/main.xml. Aplikacja ta daje możliwość  pełnej weryfikacji dokumentów podpisanych elektronicznie według stanu na dowolny dzień.

W związku z powyższym, aby dokonać sprawdzenia należy wybrać opcję Weryfikuj e-podpis on-line. Następnie należy kliknąć klawisz wybierz plik, po czym należy wybrać plik dokumentu podpisanego elektronicznie (w naszym przypadku plik z rozszerzeniem .PDF).
Kliknięcie klawisza Weryfikuj rozpoczyna proces sprawdzania prawidłowości podpisu oraz tożsamości podpisującego.
Wcześniejsze kliknięcie na łącze Zaawansowane pozwala na podanie dowolnej daty z przeszłości według stanu na który dzień będzie prowadzona weryfikacja.

Wynik sprawdzenia prezentowany jest następująco:

wer podp


Po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby podpisującej można pobrać certyfikat tej osoby i zainstalować go jako zaufany na własnym komputerze.  Po zainstalowaniu takiego certyfikatu w przypadku kolejnych dokumentów podpisanych przez tą samą osobę z wykorzystaniem tego samego certyfikatu będzie możliwa pełna weryfikacja podpisu za pomocą aplikacji Adobe Acrobat Reader  http://get.adobe.com/reader/  bez użycia internetowej aplikacji WebNotarius.

eWUŚ - informacje dla lekarzy

12 grudzień 2012

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że uruchomił możliwość uzyskania dostępu do systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców w skrócie eWUŚ dla lekarzy / felczerów posiadających umowę upoważniającą do wystawiania recept.
Aktywacja dostępu do systemu eWUŚ odbywa się za pośrednictwem Portalu Personelu.

W celu aktywowania dostępu do systemu eWUŚ w ŁOW NFZ konieczne jest spełnienie następujących warunków:

 1. Posiadanie przez użytkownika dostępu do Portalu Personelu. W przypadku braku takiego dostępu należy najpierw postąpić według kroków zamieszczonych w instrukcji.

 2. Złożenie przez użytkownika za pośrednictwem Portalu Personelu wniosku o wydanie upoważnienia do korzystania z systemu eWUŚ zgodnie z opisem podanym w załączonej instrukcji.

Instrukcja aktywowania dostępu oraz logowania do systemu eWUŚ

Zasady korzystania z usługi eWUŚ

UWAGA!!!
Nie ma potrzeby drukowania i dostarczenia do OW NFZ wyżej wskazanego wniosku. Łódzki OW NFZ, starając się maksymalnie uprościć Państwu procedurę uzyskiwania dostępu do systemu eWUŚ, obsługuje wnioski wyłącznie w drodze elektronicznej wymiany danych.

eWUŚ - informacje dla świadczeniodawców

29 październik 2012

 

Od 1 stycznia 2013 r. zmienione przepisy prawa umożliwiają placówkom medycznym potwierdzanie uprawnienia pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych za pomocą systemu eWUŚ - Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorcy.

 1. W celu uzyskania dostępu do systemu eWUŚ, świadczeniodawca powinien spełnić następujące warunki:
  1. posiadać umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

   Świadczeniodawcy realizujący umowę w rodzaju 'Zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi' nie weryfikują uprawnień świadczeniobiorców, nie uzyskają więc dostępu do systemu eWUŚ.

  2. posiadać upoważnienie dotyczące korzystania z systemu eWUŚ.

   Wniosek o wydanie upoważnienia do korzystania z systemu eWUŚ jest dostępny w Portalu Świadczeniodawcy (sekcja „Administracja i opcje” – „Zarządzanie upoważnieniami do korzystania z systemu eWUŚ”).

   Uprawnienie do generowania wniosku ma administrator Portalu Świadczeniodawcy lub administrator systemu eWUŚ, posiadający uprawnienie „Zarządzanie wnioskami systemu eWUŚ”.

  3. posiadać użytkownika z uprawnieniami administratora Portalu Świadczeniodawcy.

   W przypadku braku administratora Portalu Świadczeniodawcy w sekcji „Administracja i opcje” należy kliknąć na link „pokaż więcej”, a następnie:

   1. wybrać opcję „Dane użytkownika” i uzupełnić brakujące dane;

   2. wybrać opcję „Wniosek o nadanie uprawnienia administratora”, wydrukować go, a następnie podpisany i podstemplowany przesłać do Kancelarii ŁOW NFZ.

   Nadanie uprawnień administratora odbywa się po zatwierdzeniu wniosku przez pracownika ŁOW NFZ. Jeżeli wniosek nie zostanie przesłany do ŁOW NFZ w ciągu 7 dni, nastąpi jego automatyczne anulowanie w systemie i koniecznym będzie ponowne wypełnienie wniosku.

 2. Osoba, którą świadczeniodawca zamierza upoważnić do korzystania z systemu eWUŚ musi być użytkownikiem Portalu Świadczeniodawcy.
  Uprawnienie do dodawania użytkowników ma administrator Portalu Świadczeniodawcy.
  Do dodawania użytkowników Portalu Świadczeniodawcy w sekcji „Administracja i opcje” należy wykorzystać opcję „Administracja prawami dostępu” - „Dodawanie użytkownika”. Wprowadzając użytkownika należy wpisać: nazwę użytkownika (bez polskich znaków diakrytycznych), imię, nazwisko, nr PESEL, adres e-mail oraz hasło. Użytkownicy, którzy nie będą obsługiwali Portalu Świadczeniodawcy (będą jedynie użytkownikami systemu eWUŚ), w sekcji „Uprawnienia” powinni mieć zaznaczoną opcję „Brak uprawnień”.

 3. Po utworzeniu użytkownika Portalu Świadczeniodawcy, w sekcji „Administracja i opcje” należy skorzystać z opcji „Zarządzanie upoważnieniami do korzystania z systemu eWUŚ” -> „Zarządzanie operatorami”, a następnie:Wniosek o uprawnienie administratora systemu eWUŚ wymaga akceptacji po stronie OW NFZ. Informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku przez OW NFZ jest dostępna w sekcji „Administracja i opcje” - „Zarządzanie upoważnieniami do systemu eWUŚ” -> „Wnioski o uprawnienia administratora”.

   • nadać uprawnienia operatora systemu eWUŚ, klikając w kolumnie „Uprawnienie” na link „Nadaj” lub

   • nadać uprawnienie administratora systemu eWUŚ, klikając w kolumnie „Wniosek o  administratora” na link „Złóż wniosek”.

 4. Gdy wniosek o uprawnienie administratora uzyska status „Zatwierdzony”, administrator Portalu Świadczeniodawcy w sekcji „Administracja i opcje” –> „Administracja prawami dostępu” –> „Administracja prawami użytkowników” powinien nadać administratorowi sytemu eWUŚ dodatkowe uprawnienia („Edycja uprawnień użytkownika – dla systemu eWUŚ” -> „Dostęp do zarzadzania systemem EWUŚ” (przegląd danych, bez możliwości nadawania uprawnień i generowania wniosków); „Zarządzanie uprawnieniami systemu eWUŚ”; „Zarządzanie wnioskami systemu eWUŚ”).

 

Użytkownicy systemu eWUŚ powinni uzyskać od świadczeniodawcy upoważnienie do korzystania z  systemu eWUŚ oraz podpisać stosowne oświadczenie. Zgodnie z zasadami korzystania z usługi eWUŚ, dokumenty te powinny być przechowywane w siedzibie świadczeniodawcy (w  miejscu pracy użytkownika).

Osoby posiadające uprawnienia do potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w systemie eWUŚ mogą dokonywać zapytań poprzez:

 

W celu uruchomienia tej funkcji należy się skontaktować z dostawcą swojego oprogramowania.

PORADNIK DLA REJESTRATOREK 

eWUŚ w rejestracji - broszura

eWUŚ w rejestracji - insert do broszury

 

OŚWIADCZENIA DLA PACJENTÓW

Rozporządzenie w sprawie wzorów oświadczeń

Serwis Centrali NFZ o eWUŚ

Uwaga !

System eWUŚ wymaga zmiany hasła po 30 dniach jego stosowania. Zmianę hasła użytkownikowi systemu eWUŚ umożliwia Portal Świadczeniodawcy - sekcja Administracja i opcje. (Możliwość zmiany hasła w Portalu Świadczeniodawcy mają także użytkownicy z brakiem uprawnień do Portalu Świadczeniodawcy).

Kontakt mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 Stan na dzień: 1 lutego 2019 r.

Źródło: Wydział Informatyki