Skip to main content

Dla świadczeniodawcy


29 październik 2012

 

Od 1 stycznia 2013 r. zmienione przepisy prawa umożliwiają placówkom medycznym potwierdzanie uprawnienia pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych za pomocą systemu eWUŚ - Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorcy.

 1. W celu uzyskania dostępu do systemu eWUŚ, świadczeniodawca powinien spełnić następujące warunki:
  1. posiadać umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

   Świadczeniodawcy realizujący umowę w rodzaju 'Zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi' nie weryfikują uprawnień świadczeniobiorców, nie uzyskają więc dostępu do systemu eWUŚ.

  2. posiadać upoważnienie dotyczące korzystania z systemu eWUŚ.

   Wniosek o wydanie upoważnienia do korzystania z systemu eWUŚ jest dostępny w Portalu Świadczeniodawcy (sekcja „Administracja i opcje” – „Zarządzanie upoważnieniami do korzystania z systemu eWUŚ”).

   Uprawnienie do generowania wniosku ma administrator Portalu Świadczeniodawcy lub administrator systemu eWUŚ, posiadający uprawnienie „Zarządzanie wnioskami systemu eWUŚ”.

  3. posiadać użytkownika z uprawnieniami administratora Portalu Świadczeniodawcy.

   W przypadku braku administratora Portalu Świadczeniodawcy w sekcji „Administracja i opcje” należy kliknąć na link „pokaż więcej”, a następnie:

   1. wybrać opcję „Dane użytkownika” i uzupełnić brakujące dane;

   2. wybrać opcję „Wniosek o nadanie uprawnienia administratora”, wydrukować go, a następnie podpisany i podstemplowany przesłać do Kancelarii ŁOW NFZ.

   Nadanie uprawnień administratora odbywa się po zatwierdzeniu wniosku przez pracownika ŁOW NFZ. Jeżeli wniosek nie zostanie przesłany do ŁOW NFZ w ciągu 7 dni, nastąpi jego automatyczne anulowanie w systemie i koniecznym będzie ponowne wypełnienie wniosku.

 2. Osoba, którą świadczeniodawca zamierza upoważnić do korzystania z systemu eWUŚ musi być użytkownikiem Portalu Świadczeniodawcy.
  Uprawnienie do dodawania użytkowników ma administrator Portalu Świadczeniodawcy.
  Do dodawania użytkowników Portalu Świadczeniodawcy w sekcji „Administracja i opcje” należy wykorzystać opcję „Administracja prawami dostępu” - „Dodawanie użytkownika”. Wprowadzając użytkownika należy wpisać: nazwę użytkownika (bez polskich znaków diakrytycznych), imię, nazwisko, nr PESEL, adres e-mail oraz hasło. Użytkownicy, którzy nie będą obsługiwali Portalu Świadczeniodawcy (będą jedynie użytkownikami systemu eWUŚ), w sekcji „Uprawnienia” powinni mieć zaznaczoną opcję „Brak uprawnień”.

 3. Po utworzeniu użytkownika Portalu Świadczeniodawcy, w sekcji „Administracja i opcje” należy skorzystać z opcji „Zarządzanie upoważnieniami do korzystania z systemu eWUŚ” -> „Zarządzanie operatorami”, a następnie:Wniosek o uprawnienie administratora systemu eWUŚ wymaga akceptacji po stronie OW NFZ. Informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku przez OW NFZ jest dostępna w sekcji „Administracja i opcje” - „Zarządzanie upoważnieniami do systemu eWUŚ” -> „Wnioski o uprawnienia administratora”.

   • nadać uprawnienia operatora systemu eWUŚ, klikając w kolumnie „Uprawnienie” na link „Nadaj” lub

   • nadać uprawnienie administratora systemu eWUŚ, klikając w kolumnie „Wniosek o  administratora” na link „Złóż wniosek”.

 4. Gdy wniosek o uprawnienie administratora uzyska status „Zatwierdzony”, administrator Portalu Świadczeniodawcy w sekcji „Administracja i opcje” –> „Administracja prawami dostępu” –> „Administracja prawami użytkowników” powinien nadać administratorowi sytemu eWUŚ dodatkowe uprawnienia („Edycja uprawnień użytkownika – dla systemu eWUŚ” -> „Dostęp do zarzadzania systemem EWUŚ” (przegląd danych, bez możliwości nadawania uprawnień i generowania wniosków); „Zarządzanie uprawnieniami systemu eWUŚ”; „Zarządzanie wnioskami systemu eWUŚ”).

 

Użytkownicy systemu eWUŚ powinni uzyskać od świadczeniodawcy upoważnienie do korzystania z  systemu eWUŚ oraz podpisać stosowne oświadczenie. Zgodnie z zasadami korzystania z usługi eWUŚ, dokumenty te powinny być przechowywane w siedzibie świadczeniodawcy (w  miejscu pracy użytkownika).

Osoby posiadające uprawnienia do potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w systemie eWUŚ mogą dokonywać zapytań poprzez:

 

W celu uruchomienia tej funkcji należy się skontaktować z dostawcą swojego oprogramowania.

PORADNIK DLA REJESTRATOREK 

eWUŚ w rejestracji - broszura

eWUŚ w rejestracji - insert do broszury

 

OŚWIADCZENIA DLA PACJENTÓW

Rozporządzenie w sprawie wzorów oświadczeń

Serwis Centrali NFZ o eWUŚ

Uwaga !

System eWUŚ wymaga zmiany hasła po 30 dniach jego stosowania. Zmianę hasła użytkownikowi systemu eWUŚ umożliwia Portal Świadczeniodawcy - sekcja Administracja i opcje. (Możliwość zmiany hasła w Portalu Świadczeniodawcy mają także użytkownicy z brakiem uprawnień do Portalu Świadczeniodawcy).

Kontakt mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 Stan na dzień: 1 lutego 2019 r.

Źródło: Wydział Informatyki